Omvandla tum och fot till meter och millimeter.

Av Roy Nordquist SM4FPD

Det finns massor av teknisk litteratur inom radiohobbyn som kommer från USA och England. Ett gemensamt har de flesta radiotidningar och böcker, de använder fot och tum som måttenhet. Många har svårt för detta, här kommer lite omräkningsdata.

Men var försiktig med avrundningar, flera fot och tum avrundade ger stora fel i slutet av beräkningarna. Med hjälp av räknedosa är det mycket enkelt.

1 tum är 25.4 mm, en fot är 12 tum, och en fot är då 12x25.4 = 304.8mm

Ibland använder man tecknet ´ för fot och " för tum.

Exempel: En dipol skall vara 30´4", dvs. 30 fot och 4 tum.
För att räkna om detta till mm kan man först räkna om till totalt antal tum, det blir då 30 x 12 + 4 = 364 tum, vilket då blir 92456mm, vilket då är 9.456 meter. Enkelt va?

Ja men har du en gammal tumstock kanske du finner att en tum på den är 24.5mm, va i hel…e, är då detta?

Även i Sverige hade vi tum en gång i tiden, de kallas verktum och är 24.5mm, dessa behöver vi nog inte bry oss om. Tum i all vår radiolitteratur är 25.4mm.

För att snabbt uppskatta hur lång antennen i tidningsartikeln blir kan man bara dela antalet fot med tre. 45 fot blir då grovt ungefär 15 meter. Räknar vi noga så finner vi 45 x 304.8 = 13716mm eller 13.716 meter.

Men det finns alltid ett "men" i en historia. Ibland ser man delar (bråkdelar, eller fragment) av tum. Ett antennrör skall vara ½´, eller 3/8´ eller kanske VHF pinnen är längd: 19 5/8 ´.

Börja med att räkna ut hur stor en bråkdel är: 25.4 dividerat med 8 ger 3.175mm, 5/8 tum är då 5 x 3.175 = 15.875, till detta skall vi då lägga 19 tum, 19 x 25.4=482.6, total längden för VHF pinnen blir då 482.6 + 15.875 = 498.475 mm. Det är säkert OK om vi sågar av antennen till 500mm.

"Kvartums"-skruven är 25.4 delat med 4 = 6.35mm.
"Treåttingen" är 25.4 delat med 8 x 3 = 9.525mm. (25.4/8x3=9.525).

Ibland pratar man om tum decimalt. 0.1 tum är då lika med 25.4 / 10 = 2.45mm. Detta är en måttenhet inom elektroniken. Motstånd och kondingar har ett antal tiodels tum mellan benen. Ex: 3.56 tum, 3.56 x 25.4 = 90.424mm

Begreppet Milli, är tusendels tum, dvs. 0.0254mm, men så små antenner blir det knappast tal om.

Sammanfattning:
Tum till millimeter: 1 tum = 25.4 mm
Fot till tum: En fot är 12 tum
Fot till millimeter: en fot är 304.8 mm
Verktum, (gammal svenskt mått) 24.5 mm används knappast idag. Se upp med den gamla tumstocken.

Bråkdelar, eller fragment som det numera kan heta: dela först tum med bråkdelen, multiplicera sedan med antalet bråkdelar som angivits.

Använder du en 16mm nyckel i bilen där det skall vara en 5/8 , ja då blir det blodiga knogar. Varför? Jo den blir glapp och kommer att dra muttern rund. Samma sak händer om du tar 13 mm till ½ tumsskruven. 5/8 = 15.87mm, ½ = 12.7mm. Här betyder tiondels mm mycket.